2015-06 Bijstandsuitkering aanvragen

Ik heb geen geld en geen inkomsten. Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

U kunt bij de ISD een bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf 1 januari 2015 valt de bijstandsuitkering onder de Participatiewet. Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • U woont in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen
  • U woont rechtmatig in Nederland (ook al bent u formeel geen Nederlander)
  • U bent minimaal 18 jaar oud
  • U hebt onvoldoende inkomen of eigen vermogen om van te leven
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering
  • U bent niet gedetineerd.

Aanvraag indienen

Voor een aanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de ISD. Het Klant Contact Centrum maakt met u een afspraak voor een meldingsgesprek met een consulent.  Het Klant Contact Centrum is dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0800) 95 67 000 (gratis).

Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

Als u ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd of uw partner is ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt (of hebt gekregen), hebt u naast rechten ook plichten. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenverplichting. De ISD heeft een spelregelboekje en hierin staan de rechten en plichten. Als u een uitkering aanvraagt (of hebt) is het belangrijk dat u het spelregelboekje leest, zodat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Het spelregelboekje staat op de website van de ISD.

Als u een uitkering krijgt, is het belangrijk dat u de beschikking (toekenningsbrief) goed leest. In deze beschikking staan ook uw rechten en plichten.        

Meer informatie

Voor meer informatie over een bijstandsuitkering of het spelregelboekje kunt u contact opnemen met de ISD.
Voor meer informatie over een bijstandsuitkering kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Dit kan via een persoonlijk bezoek aan het Lokaal Loket, Zorgloket, Wmo Adviescentrum van uw woonplaats, via de website www.isdbollenstreek.nl, per mail via info@isdbollenstreek.nl of via de telefoon (0800) 9567 000 (gratis).

Uitgelicht

Volg ons