2015-04 Voorziening Wmo en nieuwe werkwijze

Ik heb problemen met het lopen en daardoor kan ik niet altijd naar mijn activiteiten toe. Kan ik via de Wmo een voorziening krijgen?

Of u in aanmerking komt voor een voorziening en welke voorziening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt sinds dit jaar een nieuwe werkwijze.

Wat betekent de nieuwe werkwijze?

Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat lastig en daarom helpt uw gemeente. Dit gebeurt binnen de Wmo. Sinds dit jaar doet uw gemeente dat op een nieuwe manier. Uw gemeente gaat met u in gesprek.

Hebt u behoefte aan ondersteuning? En lukt het u niet om zelf een oplossing te vinden? Dan krijgt u een persoonlijk gesprek.

Het gesprek

Met een consulent bespreekt u de knelpunten en zoekt u naar oplossingen. Misschien kan iemand uit uw omgeving u helpen of een vrijwilliger. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt! Een gesprek voeren is misschien lastig voor u. Daarom heeft uw gemeente een folder gemaakt. Hierin leest u alles over onze nieuwe werkwijze. En hoe u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek.
U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek (bijvoorbeeld een familielid of kennis).U kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt (bijvoorbeeld Stichting MEE). Het loket van uw gemeente kan dit voor u regelen.  

Meldingsformulier

Wilt u een gesprek aanvragen? Dan moet u het meldingsformulier invullen. U kunt het meldingsformulier ophalen bij uw gemeente of downloaden via de website van het lokaal loket/Zorgloket of Wmo Adviescentrum van uw gemeente of de ISD Bollenstreek.

Voorziening nodig

Als uit het gesprek en het gespreksverslag blijkt dat u een Wmo-voorziening nodig hebt dan behandelt de ISD de aanvraag van deze Wmo-voorziening. 
 

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe werkwijze Wmo of uw bestaande voorziening kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek of uw gemeente.

 Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons